biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu

Zasady działania

UWAGA - poniższe zasady dotyczą normalnego okresu działania UTW, w okresie zagrożenia epidemicznego wiele form działalności jest prowadzone wg innych zasad lub zostało zawieszone.

Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, po 12 tygodni zajęć w każdym półroczu. Zajęcia każdego rodzaju odbywają się z zasady raz w tygodniu. Wykłady i większość ćwiczeń trwają po 2 godziny lekcyjne, oprócz zajęć ruchowych - jednogodzinnych.

Jakie zajęcia oferuje UTW PW

Wykłady

Historia Architektury - poniedziałki.
Kultura i społeczeństwo - wtorki.
Sprawy Seniorów/Rozmaitości - środy (tylko w semestrze zimowym).
Technika wczoraj, dziś, jutro - czwartki.

Kursy i pracownie

Kursy komputerowe o różnej tematyce.
Nauka 6 języków obcych.
Zajęcia ruchowe.
Pracownie plastyczna i fotograficzne.
Pracownie techniczne.

Zajęcia poza Politechniką

Wykłady, wycieczki techniczne i krajoznawcze, seanse kinowe, przedstawienia, koncerty.

Kto może zostać słuchaczem UTW PW?

Każda osoba, która ukończyła 60 lat, złoży deklarację udziału i wniesie opłatę za uczestnictwo.

Ile to kosztuje?

Udział w UTW, potwierdzony wydaniem przedłużanej co rok Karty Słuchacza, kosztuje 50 zł na rok. Przy zapisie w połowie roku, pierwsza wpłata wynosi 30 zł.
Udział w wykładach nie wymaga dodatkowych opłat.
Ćwiczenia są płatne wg. stawki 5 zł za godzinę lekcyjną (45 minut zajęć).
Opłaty za ćwiczenia wnosi się w całości przy zapisie na te zajęcia: 120 zł za zajęcia 2 godzinne i 60 zł za jednogodzinne.

Zasady zwrotów opłat na zajęcia UTW

Wpłaty w przypadku nieuruchamiania zajęć:
- podlegają zwrotowi w całości; prosimy o podanie danych do zwrotu wpłaty najdalej w terminie trzech tygodni od początku zajęć w semestrze.

Wpłaty złożone 'z listą grupy':
- mogą być wycofane w całości w terminie do 7 dni przed początkiem zajęć,
- po tym terminie obowiązują zasady jak dla wpłat indywidualnych.

Wpłaty indywidualne:
- opłata roczna lub półroczna nie podlega zwrotowi,
- opłata za zajęcia:
- w przypadku rezygnacji najdalej w pierwszym tygodniu zajęć podlega zwrotowi w całości,
- w przypadku rezygnacji przed połową zajęć - podlega zwrotowi w połowie,
- w przypadku rezygnacji po tym terminie - nie podlega zwrotowi.

Warunki zwrotu:
- w przypadku opłat dokonanych w sekretariacie - złożenie kwitu potwierdzającego wpłatę i podanie danych konta do zwrotu lub decyzji o odbiorze w kasie banku,
- w przypadku dokonanego przelewu na konto - podanie danych konta do zwrotu.

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia prowadzone są przed początkiem każdego semestru: we wrześniu-październiku i lutym-marcu. Terminy i zasady zapisów są podawane z wyprzedzeniem w zakładce Komunikaty.