biale litery na przezroczystym tle

Zasady działania

Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, po 12 tygodni zajęć w każdym półroczu. Zajęcia każdego rodzaju odbywają się z zasady raz w tygodniu. Wykłady i większość ćwiczeń trwają po 2 godziny lekcyjne, oprócz zajęć ruchowych - jednogodzinnych.

Jakie zajęcia oferuje UTW PW

Wykłady

Historia Architektury - poniedziałki.
Kultura i społeczeństwo - wtorki.
Rozmaitości - środy (tylko w semestrze zimowym)
Technika wczoraj, dziś, jutro - czwartki.

Kursy i pracownie

Kursy komputerowe o różnej tematyce.
Nauka 6 języków obcych.
Pracownie plastyczna i fotograficzne.
Pracownie techniczne.
Zajęcia ruchowe.

Zajęcia poza Politechniką

Wykłady, wycieczki techniczne i krajoznawcze, seanse kinowe, przedstawienia, koncerty.

Kto może zostać słuchaczem UTW PW?

Każda osoba, która ukończyła 60 lat, złoży deklarację udziału i wniesie opłatę za uczestnictwo.

Ile to kosztuje?

Udział w UTW, potwierdzony wydaniem przedłużanej co rok Karty Słuchacza, kosztuje 60 zł na rok. Przy zapisie w połowie roku, pierwsza wpłata wynosi 40 zł. Udział w wykładach nie wymaga dodatkowych opłat.
Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się raz na tydzień, 12 razy w semestrze.
Opłaty za ćwiczenia wnosi się w całości przy zapisie na te zajęcia:
150 zł za zajęcia 24-rogodzinne w grupach o liczebności co najmniej 12 osób.
190 zł za zajęcia 24-rogodzinne w grupach o mniejszej liczbie uczestników.
80 zł za zajęcia 12-togodzinne w grupach o liczebności co najmniej 12 osób.
100 zł za zajęcia 12-togodzinne w grupach o mniejszej liczbie uczestników

Opłaty można wnosić gotówką w Sekretariacie UTW lub wpłacać na konto:
Politechnika Warszawska - Uniwersytet Trzeciego Wieku
nr 28 1240 1053 5111 6510 0050 0091
wpisując w treści przekazu swoje nazwisko i czego dotyczy wpłata.

Zasady zwrotów opłat na zajęcia UTW

Wpłaty w przypadku nieuruchamiania zajęć:
- podlegają zwrotowi w całości; prosimy o podanie danych do zwrotu wpłaty najdalej w terminie trzech tygodni od początku zajęć w semestrze.

Wpłaty złożone 'z listą grupy':
- mogą być wycofane w całości w terminie do 7 dni przed początkiem zajęć,
- po tym terminie obowiązują zasady jak dla wpłat indywidualnych.

Wpłaty indywidualne:
- opłata roczna lub półroczna nie podlega zwrotowi,
- opłata za zajęcia:
- w przypadku rezygnacji najdalej w pierwszym tygodniu zajęć podlega zwrotowi w całości,
- w przypadku rezygnacji przed połową zajęć - podlega zwrotowi w połowie,
- w przypadku rezygnacji po tym terminie - nie podlega zwrotowi.

Warunki zwrotu:
- w przypadku opłat dokonanych w sekretariacie - złożenie kwitu potwierdzającego wpłatę i podanie danych konta do zwrotu lub decyzji o odbiorze w kasie banku,
- w przypadku dokonanego przelewu na konto - podanie danych konta do zwrotu.

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia prowadzone są przed początkiem każdego semestru: we wrześniu-październiku i lutym-marcu.
Terminy i zasady zapisów są podawane z wyprzedzeniem w zakładce Komunikaty.