biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu

KOMUNIKATY


Wracamy do wykładów na żywo


Od dnia 10 maja wracamy do tradycyjnej formy wykładów.
Pierwszy z wykładów wtorkowych z serii „Kultura i społeczeństwo ma tytuł „Chiny w dzisiejszym świecie”, a następne cztery będą dotyczyły muzyki. Wykłady, jak dawniej, będą się odbywały w sali 219 w głównym gmachu Politechniki przy placu Politechniki, w  godzinach od 16.15 do 18.

Do wersji „na żywo” wracają również od dnia 16. maja wykłady z Historii Architektury.

Program – czas i miejsce wykładów do końca semestru podajemy poniżej:

Poniedziałki: Historia Architektury i Sztuki
w gmachu Wydziału Architektury ul. Koszykowa 55, sala 101.
w  dniach 16, 23, 30  maja i 6 czerwca, od godziny 16.15

Wtorki: Kultura i Społeczeństwo
w głównym gmachu Politechniki, sala 219, od g. 16.15
10.05 - Chiny w dzisiejszym świecie
17.05 - Instrumentarium orkiestry symfonicznej 1
24.05 - O dawnej notacji muzycznej
31.06 - Instrumentarium orkiestry symfonicznej 2
7.06 - Opera i polityka

Gorąco zapraszamy do udziału w tych wykładach i mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo ten krok ku normalności z zadowoleniem.

Opublikowano: 4.05.2022 r.
Aktualizacja 8.05.2022 r.


Ankieta z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Otrzymalismy list z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie przeprowadzenia ankiety do prac badawczych. przekazujemy prośbę o jej wypełnienie.

Celem badania jest ocena stopnia nasilenia dolegliwości lękowych przed COVID-19 wśród osób starszych i postaw wobec szczepień przeciwko COVID-1.

Ankieta ma charakter anonimowy i jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszystkie uzyskane w trakcie badania dane zostaną uogólnione i wykorzystane w opracowaniu zbiorowym.

Przystąpienie do badania ankietowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wypełnienie ankiety. Istnieje możliwość rezygnacji z badania na każdym jego etapie.
Średni czas wypełnienia ankiety wynosi ok. 15 minut.
Odsyłacz do ankiety

Opublikowano: 12.05.2022 r.


Zwierzak w domu

Dyplomantka psychologii poprosiła nas o udostępnienie Państwu ankiety do jej pracy dyplomowej, dotyczącej wpływu domowych zwierząt na psychikę osób starszych.
Odsyłacz do ankiety

Opublikowano: 10.05.2022 r.


Spotkanie z okazji XV-lecia UTW PW

W dniu 26 kwietnia odbyła się uroczystość związana z piętnastoleciem działalności naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Jego Magnificencji Rektora Politechniki Profesora Krzysztofa Zaremby, po czym Rektor wręczył odznaki Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej 7 osobom - pracownikom uczelni aktywnym w pracy dla UTW. Otrzymali je organizatorzy zajęć Bohdan Utrysko i Agnieszka Jung oraz wykładowcy: Saul Cano Dominguez (lektor języka hiszpańskiego), Beata Przytocka-Gryko (lektorka języka włoskiego), Anna Leśniewska i Katarzyna Marchel (lektorki języka francuskiego) i Anna Agata Wagner (organizatorka wykładów z Historii architektury). Odznaki przyznano również nieobecnym na uroczystości Marii Gawrońskiej (lektorka języka rosyjskiego) i Krystynie Tarczewskiej (lektorka języka niemieckiego).

Następnie wręczono pamiątkowe dyplomy UTW. Otrzymały je:
- najbardziej aktywne osoby z Rady Samorządu Słuchaczy: Maria Łańcucka, Gerard Maćkowiak, Irena Chajęcka i Hanna Sztrantowicz,
- nasi lektorzy: Witold Chromcewicz, Izabelle Jeśman-Sobczak, Joanna Jurek, Monika Kulińska-Trigonidi, Danuta Sołtyska i Magda Turowska,
- słuchacze aktywni w UTW od co najmniej 14 lat: Irena Daszkowska, Daria Janiak, Maciej Jaroszyński, Alicja Jaszczak, Maria Kaden, Eliza Mańkowska, Danuta Rybczyńska, Barbara Stencel i Halina Więcławek-Kania.

Historię UTW PW przedstawił jego dyrektor Bohdan Utrysko. Jego wystąpienie uzupełniła, przygotowana przez panią Danutę Olędzką z udziałem wielu innych osób, prezentacja aktywności UTW. Prezentację tę można obejrzeć Czytaj tutaj.

Na zakończenie uroczystości odbył się bardzo udany występ „grupy oldboyów” czyli dawnych, ale wciąż aktywnych członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Przedstawili oni, w zespole ponad 30 osób, z orkiestrą, niezwykle dynamiczną, śpiewaną i tańczoną „Suitę warszawską”.

Czytaj Tu jest krótki film z tego występu, nagrany przez p. Jerzego, uczestnika kursu komputerowego ODF (obrazy, dźwięki, filmy) w letnim semestrze 2022.

Następna taka uroczystość za 5 lat – bądźmy optymistami.

Opublikowano: 29.04.2022 r.


Zaproszenie do pracy
w Samorządzie Słuchaczy UTW PW

Rada Samorządu Słuchaczy UTW PW zaprasza osoby chętne do współpracy z Radą, w szczególności w organizowaniu imprez turystycznych (wycieczki po Warszawie, zwiedzanie ciekawych obiektów, wycieczki poza Warszawę) i imprez kulturalnych (teatry, koncerty, zwiedzanie wystaw). Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przekazanie informacji na adres utw@pw.edu.pl .

Opublikowano: 19.11.2021 r.