biale litery na przezroczystym tle

KOMUNIKATY


Zapisy na przyszły semestr

Zajęcia w przyszłym semestrze rozpoczną się 14 października, z wyjątkiem grup języka francuskiego, które ze względu na wyjazd części słuchaczy do Francji, zaczniemy tydzień później.
Zapisy na zajęcia będą trwały od 2 września do 4 października.
Planujemy utrzymanie wszystkich dotychczasowych form zajęć i będziemy się starali utrzymać również ich terminy. Jednak warunkiem utrzymania grupy jest wpłynięcia w terminie zapisów co najmniej 10 opłat w tej grupie. Tylko dla grup komputerowych i pracowni technicznych minimum wynosi 8 wpłat. Informacja o utrzymaniu, likwidacji lub łączeniu grup zostanie ogłoszona 7 października.
Ulegają również zmianie opłaty za zajęcia. Kasujemy rozróżnienie stawek dla grup „małych” i „normalnych”. Jednolita opłata będzie wynosić 180 zł za 24 godziny zajęć i 90 za 12 godzin. Opłata roczna pozostaje bez zmian 60 zł.

Opublikowano: 12.066.2024 r.


Ankieta Fundacji SeniorApp

Fundacja SeniorApp “Pomoc na wyciągnięcie ręki”, badająca codzienne doświadczenia osób 55+ związane z trzema aspektami: zdrowiem, życiem społecznym oraz korzystaniem z internetu, zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.
Ankieta

Opublikowano: 11.066.2024 r.


Zanussi – Abramowicz – Bajtlik

„Istnienie Boga vs prawa fizyki” zobacz

Opublikowano: 15.04.2024 r.


50 lat Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Lata 2024 i 2025 będą latami obchodów rocznicowych:

2024 – 50 lat UTW w świecie. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku założył w Tuluzie we Francji, w roku 1974 prof. Pierre Vellas.

2025 – 50 lat UTW w Polsce. Trzeci UTW na świecie założyła prof. Halina Szwarc w roku 1975 w Warszawie na Żoliborzu. UTW ten, noszący teraz jej imię, funkcjonuje do dziś.

Obecnie w Polsce mamy ponad 700 UTW, w tym w Warszawie i jej najbliższych okolicach ponad 40.

W dniu 14 lutego, w Sejmie, odbyło się połączone spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW z Komisją Dialogi Społecznego ds. UTW w obecności Minister ds. Polityki Senioralnej – Marzeny Okła-Drewnowicz, Wiceprezydent Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry i Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, zarazem Przewodniczącej Komisji Dialogu, Krystyny Lewkowicz. Spotkanie prowadził poseł Michał Szczerba, przewodniczący Zespołu. Na spotkaniu omówiono usytuowanie spraw senioralnych i spraw UTW w strukturze rządu i parlamentu oraz działania planowane w związku z jubileuszem.

Obchody jubileuszowe rozpoczną się w marcu 2024 spotkaniem w Teatrze Roma a zakończą w październiku 2025 IV Kongresem Polskich UTW w Teatrze Wielkim Opery i Baletu. W okresie tym odbędą się między innymi: spotkanie warszawskich UTW na Służewcu i kolejne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie.

Nasz UTW jest aktywny w warszawskich i krajowych organizacjach senioralnych. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, a dyrektor naszego UTW wchodzi w skład warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW i jest członkiem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów od jego powstania.

Opublikowano: 22.02.2024 r.


Zaproszenie do pracy
w Samorządzie Słuchaczy UTW PW

Rada Samorząd Słuhaczy UTW PW zaprasza osoby chętne do współpracy z Radą, w szczególności w organizowaniu imprez turystycznych (wycieczki po Warszawie, zwiedzanie ciekawych obiektów, wycieczki poza Warszawę) i imprez kulturalnych (teatry, koncerty, zwiedzanie wystaw). Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przekazanie informacji na adres utw@pw.edu.pl .

Opublikowano: 19.11.2021 r.