biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu

Prace słuchaczy wykonane
w ramach zajęć prowadzonych przez UTW PW

Cyfrowe przetwarzanie obrazów - Foto I   Barbara Barańska-Kalicka
Cyfrowe przetwarzanie obrazów - Foto II   Barbara Barańska-Kalicka
Pracownia Gimpa   Barbara Barańska-Kalicka
Pracownia fotograficzna   Małgorzata Dołowska
Prezentacje, animacje, filmy - PAF   Danuta Olędzka
Prezentacje multimedialne   Danuta Olędzka
Grafika prezentacyjna 1   Danuta Olędzka
Grafika prezentacyjna 2   Danuta Olędzka
Redagowanie stron internetowych   Danuta Olędzka
Pracownia plastyczna   Adam Sufliński
Gimp - cyfrowe przetwarzanie obrazów   Mirosława Tomczak

Inne prace słuchaczy UTW PW

Pasjonaci fotografii