biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu

PROGRAM ZAJĘĆ
W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

Zajęcia rozpoczną się 7 marca.
Wolne od zajęć będą dni: 13-19 kwietnia oraz 2 maja.
Koniec zajęć przewiduje się na 15 czerwca.


WYKŁADY

Wykłady będą dostępne w podanych terminach przez uaktywnienie linku (odsyłacza) w zakładce 'Wykłady 2021'.
dalej Wskazówki jak korzystać z wykładów online.

HISTORIA ARCHITEKTURY    Wiecej info

Opis kursu:  Trzysemestralny cykl wykładów obejmujących historię architektury od zarania dziejów po czasy współczesne
Miejsce i czas:  Poniedziałki od godz.16
Warunki:  W terminie wykładu należy uaktywnić odpowiedni link w zakładce 'Wyklady 2021/22'

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO   Wiecej info

Opis kursu:  Wykłady na tematy ogólne
Miejsce i czas:  Wtorki od godz.16
Warunki:  W terminie wykładu należy uaktywnić odpowiedni link w zakładce 'Wyklady 2021/22'

ZAMEK NA POLITECHNICE   Wiecej info

Opis kursu:  Cykl wykładów przygotowanych przez kustoszy Zamku Królewskiego
Miejsce i czas:  Środy od godz.16
Warunki:  W terminie wykładu należy uaktywnić odpowiedni link w zakładce 'Wyklady 2021/22'

TECHNIKA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO   Wiecej info

Opis kursu:  Wykłady popularno-naukowe o tematyce technicznej
Miejsce i czas:  Czwartki od godz.16
Warunki:  W terminie wykładu należy uaktywnić odpowiedni link w zakładce 'Wyklady 2021/22'


KURSY KOMPUTEROWE

KURSY OGÓLNE, DLA POCZĄTKUJĄCYCH   Wiecej info

Opis kursu:  Podstawy obsługi komputera i Internetu
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  Kursy poziomu podstawowego będą prowadzone w pracowni komputerowej, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Semestralne kursy - 120 zł za 24 godziny zajęć.

KURSY TEMATYCZNE, DLA ZAAWANSOWANYCH   Wiecej info

Opis kursu:  Kursy o różnej tematyce
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  Kursy prowadzone w formie zdalnej. Semestralne kursy - 120 zł za 24 godziny zajęć.

Naszym celem jest utworzenie grup osób o zbliżonych umiejętnościach komputerowych. Dziękujemy za ocenienie swoich umiejętności komputerowych i wybranie odpowiedniego kursu po zapoznaniu się z informacjami na jego temat.


KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO   Wiecej info

Opis kursu:  Kursy na różnych poziomach nauczania, 24h
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  Semestralne kursy - 120 zł za 24 godziny zajęć.

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH OPRÓCZ J. ANGIELSKIEGO   Wiecej info

Opis kursu:  Kursy na różnych poziomach nauczania, 24h
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  Semestralne kursy - 120 zł za 24 godziny zajęć.

PRACOWNIE

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE   Wiecej info

Opis kursu:  zajęcia umożliwiające realizację pasji
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  Semestralne kursy - 120 zł za 24 godziny zajęć.

PRACOWNIE TECHNICZNE

Opis kursu:  ciekawe zajęcia w pracowniach Politechniki - zajęcia te zostaną wznowione, jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą.
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  12-to godzinne kursy płatne

ZAJĘCIA RUCHOWE

Nordic Walking   Wiecej info

Opis kursu: 
Miejsce i czas:  według harmonogramu
Warunki:  wymagany zapis