UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu
od dnia 1 września 2015 r.
wtorki i czwartki godz. 12-16
środy godz. 10-13.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 Zapisy na zajęcia poza Politechniką w semestrze zimowym 2015/2016

 Nowa informacja o zajęciach ruchowych w semestrze zimowym 2015/2016

 Informacja w sprawie zajęć z tańca

 Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2015/2016

 16 maja – Piknik na Politechnice