UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: Wtorki i czwartki godz. 12 do 16
Środy godz. 10 do 13
W sierpniu sekretariat nieczynny.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta
 Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018
 
 Nowość - zajęcia z wnuczkiem
 
 Nowość - Warsztaty w Zamku
 
 Wycieczka do Berlina i Niederfinow, 26-28 września
 
 Pytania o tematy kursów komputerowych i pracowni technicznych.  Ankieta.