UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny otwarcia: wtorki, czwartki 12 - 16, środy 10 - 13
Telefon: 22 234 61 46
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta


 Życzenia wielkanocne
 Zwiedzanie Belwederu
 Zaległy wykład z cyklu Technika w piątek 25.04
 Monitoring polskiego wymiaru sprawiedliwości
 Wykłady w Instytucie Historii PAN
 Informacje o wycieczkach