biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu
Adres strony internetowej:
www.utw.pw.edu.pl
Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: Wtorki i czwartki od godz. 12 do 16
środy od godz. 10 do 13
piątki od godz.9 do 11.
Telefon: 22 234 61 46
E-mail: utw@pw.edu.pl
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16

 Lokalizacja na planie miasta

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Zajęcia rozpoczną się 14 października.
Wolne od zajęć będą dni: od 29 do 31 października i od 23 grudnia do 3 stycznia.
Koniec zajęć przewiduje się na 24 stycznia.

 Drugie zajęcia Pracowni Geodezyjnej w dniu 22.11 w sali 44
 Zaczynamy zapisy do pracowni Materiałów Budowlanych
 Cywil w obiektywie – spotkanie z reporterem wojennym 20.11
 Dni otwarte notariatu 30 listopada
 Sprawozdanie Rady Samorządu Słuchaczy
 Uczymy sie chińskiego - nowy lektorat
 Wycieczki "Poznajemy Dzielnice Warszawy" - 18 i 28 listopada
 Koncert w Pałacu w Wilanowie - 30 listopada
 Zapisy do pracowni
 Zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Radę Samorządu