UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: wtorki i czwartki godz. 12-16
środy godz. 10-13.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 Próba Generalna w Filharmonii Narodowej 28 kwietnia

 Współpraca z Bankiem Żywności SOS

 Kursy komputerowe na IL w okresie 1 - 7 maja

 Informacja o wycieczce do Wytwórni Filmowej 20 maja

 Wycieczka do Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim 28 kwietnia

 Wycieczka do Wrocławia 18-20 czerwca

 Wycieczka Śladami Renesansu Lubelskiego 13-14 maja jest odwołana

 Zespół Muzyki Dawnej "Continuum"

 Spotkania w ramach projektu 'Otwarte próby generalne' Orkiestry Filharmonii Narodowej