UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: Wtorki i czwartki godz. 12 do 16
Środy godz. 10 do 13
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 Próba Generalna w Filharmonii Narodowej - 10 lutego

 Zwiedzanie Filharmonii Narodowej - 14, 15, 21, 22 lutego

 Zapisy na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017

 Otwarte próby generalne w Filharmonii - sezon artystyczny 2016/2017

 Ankieta dotycząca zajęć UTW PW