UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: wtorki i czwartki godz. 12-16
środy godz. 10-13.
Telefon: 22 234 61 46
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta
 Bilety do Teatru Wielkiego
 Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015