UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: wtorki i czwartki godz. 12-16
środy godz. 10-13.
przerwa od 9.08 do 1.09.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
przerwa w lipcu i sierpniu
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2016/2017

 Zaproszenie na Warszawski Festiwal „Lato Seniora”