UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: wtorki i czwartki godz. 12-16
środy godz. 10-13.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 Wycieczka do Elektrociepłowni Siekierki - II grupa

 Dodatkowe zajęcia dla słuchaczy wykładów 'Style w architekturze'

 Wykład o konserwacji obrazów Olgi Boznańskiej

 Spotkanie informacyjne dla osób wyjeżdżających na wycieczki do Wrocławia

 16 maja – Piknik na Politechnice

 Wycieczka do Elektrociepłowni Siekierki

 Wycieczka do Rogowa

 Wycieczka do Wrocławia