UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu
w lipcu i sierpniu:
Środy godz. 10 - 13.
W dniach 13 i 20 sierpnia - nieczynny.
Telefon: 22 234 61 46
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta