biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu
Adres strony internetowej:
www.utw.pw.edu.pl
Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: Wtorki i czwartki od godz. 12 do 16
środy od godz. 10 do 13
piątki od godz.9 do 11.
Telefon: 22 234 61 46
E-mail: utw@pw.edu.pl
Dyżury Rady Samorządu: ostatni wtorek miesiąca godz. 15

 Lokalizacja na planie miasta

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Zajęcia rozpoczną się 14 października.
Wolne od zajęć będą dni: od 29 do 31 października i od 23 grudnia do 3 stycznia.
Koniec zajęć przewiduje się na 24 stycznia.

 Zajęcia ruchowe z p. Haliną Budek w semestrze letnim
 Wycieczki z cyklu "Zwiedzamy dzielnice Warszawy - Mokotów" - 23 i 30 stycznia
 Sprawozdanie Rady Samorządu Słuchaczy
 Zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Radę Samorządu