UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: Wtorki i czwartki od godz. 12 do 16
środy i piątki od godz. 10 do 13.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta
 Informacje o zapisach na zajęcia w semestrze zimowym 2018/2019
 
 Zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Radę Samorządu
 


 Przypomnienie. Do 12 lipca należy opłacić wycieczkę na Morawy.
 
 Wycieczka "Morawskie Skarby" - 4-7 września 2018 r.