UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: Wtorki i czwartki godz. 12 do 16
Środy godz. 10 do 13
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 V Otwarta Próba Generalna w Filharmonii Narodowej - 12 maja

 Wycieczka do Żyrardowa - 13 maja

 Wycieczki na wystawę czasową "Szafa Grająca" - 12, 15 i 24 maja

 Informacja o wycieczce do czeskiej Pragi 8 - 11 czerwca

 Wycieczka do Zespołu Pałacowego w Nieborowie i Parku Arkadia - 19 maja

 Nowe terminy wycieczki do Pałacu Belweder: w dniu 13 i 26 kwietnia

 Wycieczka do Łodzi - 23 maja 2017 r.

 Wycieczka do Instytutu Geologii - 20 i 27 kwietnia

 Wycieczka na wystawę "Szafa Grająca" w Muzeum Żydowskim 27 kwietnia

 Wycieczka do czeskiej Pragi - w planach

 Zapisy na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017

 Otwarte próby generalne w Filharmonii - sezon artystyczny 2016/2017