UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


logo PW   

Sekretariat
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej


Strona internetowa:

www.utw.pw.edu.pl

tr>
Adres: Warszawa, Plac Politechniki 1
Gmach Główny PW, pokój 220
Godziny pracy sekretariatu: wtorki i czwartki godz. 12-16
środy godz. 10-13.
Telefon: 22 234 61 46
Dyżury Rady Samorządu: ostatni czwartek miesiąca godz. 15-16
E-mail: utw@pw.edu.pl

 Lokalizacja na planie miasta

 Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym 2016/2017

 Występ naszego zespołu chóralnego 2 czerwca 2016 r.

 Wycieczka do Wrocławia – spotkanie informacyjne 1 czerwca 2016 r.

 Próba w Filharmonii Narodowej 2 czerwca 2016 r.

 Zmiany w wykładach w Zamku w dniach 1 i 8 czerwca

 Wycieczka do Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego Raszyn 3 czerwca

 Wycieczka do Dęblina 15 czerwca

 Zmiany w programie wykładów w maju 2016

 Współpraca z Bankiem Żywności SOS

 Informacja o wycieczce do Wytwórni Filmowej 20 maja

 Wycieczka do Wrocławia 18-20 czerwca

 Zespół Muzyki Dawnej "Continuum"