biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój      Dalej przejdź do strony projektu

KOMUNIKATY


Zgodnie z decyzją Rektora...

Zgodnie z decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej zajęcia na Politechnice nie będą się odbywały do 31 maja.

Informacje bieżące - 15 maja

Jest szansa na powrót studentów na uczelnię w czerwcu. Uważamy jednak, że po długim okresie zamknięcia w domach, kontakt naszych słuchaczy z dużą liczbą osób może być niebezpieczny.

Dlatego nie planujemy już powrotu do zajęć w tym semestrze.

Mamy nadzieję, że na jesieni będziemy już mogli działać normalnie.

Zajęcia "grantowe" (bezpłatne) będziemy kontynuować w przyszłym semestrze i postaramy się wykorzystać maksimum dotacji.

Zajęcia płatne - ponieważ opłaciliście Państwo zajęcia, które się nie odbyły lub nie odbędą, planujemy następującą formę rozliczeń:
Płatne grupy ćwiczeniowe - języki i pracownia fotograficzna - zwrot 120 zł.
Grupy zajęć ruchowych - zwrot 60 zł, lub odpowiednio mniej jeśli część zajęć odbyła się przed dniem 12 marca.
Jeżeli opłata została wniesiona na konto PW, zostanie zwrócona na konto, z którego przelano opłatę.
W przypadku opłat wniesionych w sekretariacie, prosimy o podanie mailem numeru konta do zwrotu opłaty lub przekazanie decyzji o odbiorze pieniędzy w kasie w oddziale PEKAO SA na ul. Noakowskiego. Prosimy o wystąpienie o zwrot do sekretariatu drogą mailową, przesyłając w przypadku opłaty wniesionej w sekretariacie - skan kwitu opłaty. Możliwe (i zalecane) jest pozostawienie pieniędzy do uznania jako opłaty za zajęcia w następnym semestrze.

Zajęcia organizowane przez Samorząd:
Odbyło się po 5 lub 6 zajęć w każdym cyklu, wobec tego pozostaje do zwrotu (po zaokrągleniu):
- wykłady w Zamku cykle A, B, C i F - zwrot 10 zł,
- wykłady w Zamku cykle D i E - zwrot 5 zł
- zajęcia w Pałacu pod Blachą - zwrot 20 zł
- zajęcia w Muzeum Narodowym - zwrot 10 zł
- zajęcia w Muzeum Pragi - zwrot 5 zł
- zajęcia w Iluzjonie - zwrot 15 zł
Zaleca się pozostawienie tych należności do uznania przy wnoszeniu opłat za zajęcia, niekoniecznie te same, w przyszłym roku akademickim. Możliwy jest również zwrot w gotówce w sekretariacie UTW, po wznowieniu jego normalnej pracy - zapewne po 1 czerwca. Warunkiem zwrotu pieniędzy lub uznania należności jest zwrot imiennego biletu na zajęcia w bieżącym roku.

Rozliczenia możliwe będą do końca października 2020.

Opublikowano: 23.05.2020 r.


Kurs internetowy 'Smartfon dla cyfrowych debiutantów'

Zapraszamy na bezpłatny kurs internetowy Smartfon dla cyfrowych debiutantów - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Informacje i program zajęć: TU

Opublikowano: 28.05.2020 r.


Zaproszenie na wirtualną wizytę w Zamku Królewskim, w Noc Muzeów

Zapraszamy serdecznie na wirtualną wizytę w Zamku Królewskim, w Noc Muzeów.
Tu: Noc muzeów po królewsku

Opublikowano: 09.05.2020 r.


Poradniki telemedyczne dla lekarzy i pacjentów

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki.
Dostarczają one praktycznych wskazówek, jak pacjent powinien uczestniczyć w zdalnej konsultacji z lekarzem oraz jak lekarz powinien ją przeprowadzać.

Poradniki są dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej
Poradniki telemedyczne dla lekarzy i pacjentów

Poradniki zostały przygotowane w gronie czołowych krajowych ekspertów z zakresu e-zdrowia oraz objęte patronatem m.in. Ministra Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, Polskiej Federacji Szpitali, Forum e-Zdrowia, Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Opublikowano: 09.04.2020 r.


Zajęcia z aerobiku przed własnym komputerem

Drodzy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej,
Na co dzień prowadzę z Wami gimnastykę przy muzyce. Postanowiłam więc, w tym trudnym dla nas czasie, nagrać treningi, przy których możecie poćwiczyć. Macie możliwość korzystania z nich, kiedy tylko poczujecie potrzebę ruchu.

Pamiętajcie, że aktywność fizyczna wpływa nie tylko na poprawę zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nastrój. Ruszając się mamy więcej energii, lepszy humor i samopoczucie.

Dlatego liczę, że dołączycie do mnie i razem dobrze będziemy się bawić.

Zapraszam na mój kanał, gdzie będę dodawać nowe treningi:   TU  

Opublikowano: 07.04.2020 r.


Informacje dotyczące wycieczek znajdują się w zakładce "Wycieczki".


Informacje mailowe

Część dochodzących do nas informacji rozsyłamy do uczestników UTW na ich adresy mailowe.
Osoby, które dotychczas takich informacji nie otrzymują, mogą o to poprosić pisząc na adres utw@pw.edu.pl

Opublikowano: 10.04.2018 r.