biale litery na przezroczystym tle
Grant
Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój       przejdź do strony UTW

Projekt "Aktywizacja intelektualna i społeczna Seniorów - Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej" o wartości 889 950 zł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 750 050 zł. Projekt uzyskał wsparcie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Trzecia Misja Uczelni". Projekt będzie realizowany w  okresie od marca 2019 do lutego 2022.

W ramach projektu realizowane były 4 zadania:

  • Zwalczanie wykluczenia cyfrowego i podniesienie umiejętności osób starszych w otoczeniu cyfrowym - Kursy komputerowe.
  • Nabycie umiejętności językowych oraz podtrzymanie sprawności umysłowej przez naukę języka obcego - kursy językowe.
  • Rozbudzenie i realizacja zainteresowań kulturalnych i artystycznych przez udział w pracowniach plastycznej i fotograficznych.
  • Rozwój zainteresowań i wzbogacenie wiedzy przez udział w pracowniach technicznych.
Uczestnikiem projektu mógł być każdy słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej, a słuchaczem UTW PW może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat i wypełni deklarację wstąpienia do Uniwersytetu.
Zajęcia oferowane w ramach projektu były bezpłatne.